Windmolens bij zonsopgang

Dubbel zoveel stroom door nieuwe windmolens bij Nieuw- en Sint-Joosland

In Nieuw- en Sint-Joosland zijn drie nieuwe windmolens nu in gebruik. Ze draaiden al proef voor twee maanden, maar op woensdag 5 september zijn ze officieel geopend. Door grotere rotorbladen en nieuwe technieken, leveren deze windmolens ruim twee keer zo veel stroom als de oude molens, die vorig jaar gesloopt werden.

PZC schrijft: “De molens staan op een ‘schapenwei’ van zoon Jan, die samen met schoonzoon Adri Roelse Windkracht 6 drijft. De twee ondernemers kregen van alle energie- en zakelijke deskundigen lof toegezwaaid voor hun lef om zeven miljoen euro te investeren. Roelse kaatste de bal terug door eraan te herinneren dat het niet was gelukt zonder de molenbouwers van Enercon, de toelating op het net van PZEM en de verkoopbemiddeling door ComCam.”

Onder meer het prestigieuze University College Roosevelt in Middelburg is een aannemer van de groene stroom die door deze windmolens wordt geproduceerd.

Windmolen

Windmolens Bernhardweg bijna klaar voor gebruik

De aanleg van de windmolens langst de Bernhardweg-Zuid bij Nieuwland had een paar weken vertraging opgelopen, doordat bedrijf Enecon plotseling meer personeel nodig had voor een ander windmolenpark, maar is nu bijna klaar. Adri Roelse vertelt PZC: “Het werk op onze locatie is deze week hervat. Als het satellietsysteem is aangebracht op de eerste windmolen kunnen er alvast twee draaien eind deze week. Begin volgende week kan ook het derde exemplaar beginnen met proefdraaien.”

Door middel van dit satellietsysteem kunnen de windmolens op afstand worden bediend, waardoor storingen niet meer ter plekke opgelost hoeven te worden. De verwachting is dat de windmolens proefdraaien voor een maand, waarna ze aan het stroomnet zullen gaan leveren.

3 nieuwe windmolens klaar voor gebruik

Ongeveer een jaar geleden begon de bouw en nu wordt dit deel van het project afgerond. De derde rotor werd onlangs gemonteerd en nu kunnen de molens beginnen met het opwekken van stroom. Deze 3 nieuwe windmolens zijn flink efficiënter dan de eerdere 3, en leveren ook aanzienlijk meer stroom: maar liefst 11 miljoen kWh per jaar. Genoeg voor meer dan 4000 huishoudens!

Lees het volledige artikel van Omroep Zeeland met video hier.

Nieuwe windmolens verrijzen langs Bernhardweg

NIEUWLAND – Twee van de drie nieuwe windmolens van Windkracht 6 staan overeind in de polder ten zuiden van Nieuwland.

Automobilisten die van de Westerscheldetunnel richting Middelburg rijden of andersom zagen donderdag een piepklein mannetje dat er in het bovenste molensegment voor zorgde dat het huis goed op de romp kwam te staan. De derde windmolen verrijst vandaag (vrijdag) of in de loop van volgende week. Daarna worden de wieken in de molenhuizen gemonteerd.

Het proefdraaien begint eind deze maand of begin juni,  zodat de molens eind juni volle bak draaien om meer dan twee keer zoveel stroom te leveren dan hun voorgangers.

Windkracht 6 vervangt windmolens langs Bernhardweg-West

VLISSINGEN-OOST – Automobilisten die van Walcheren richting Westerscheldetunnel rijden of andersom zien al drie maanden drie windmolens langs de weg liggen. De drie windmolens van Windkracht 6 zijn in augustus ontmanteld.

Het energiebedrijfje van de Nieuwlandse agrariër Jan Crucq, op wiens grond de drie molens staan, en diens zwager Adri Roelse zet drie, nieuwe, krachtiger turbines terug. De oude windmolens hebben Roelse en Crucq verkocht. De ‘huizen’ van die energiebronnen liggen er nog steeds, omdat het plannetje van de koper om ze in Ierland te ‘vermarkten’ spaak liep.

Maar de oude molens zullen binnenkort worden weggehaald, omdat de voorbereidingen voor plaatsing van de nieuwe in volle gang zijn, meldt Roelse. Een aannemer verwijdert de fundering van de oude molens, zodat het terrein klaar is voor drie nieuwe, iets hogere, maar veel krachtiger turbines.

De nieuwe molens worden maar drie meter hoger (‘hoger dan honderd meter is niet toegestaan in het bestemmingsplan’) dan de oude, maar leveren bijna twee keer zoveel stroom. Roelse: ,,Dat komt doordat er veel grotere rotorbladen aan de molens komen. Bovendien zijn de turbines technisch beter geworden. De aandrijving via een tandwielkast is bijvoorbeeld vervangen door minder onderhoudsgevoelige magneten.”

‘Dikke verdubbeling’

De ontmantelde molens leverden tot 0,9 megawatt per uur. De nieuwe molens zouden 2,3 megawatt kunnen leveren. ,,Dat halen ze niet helemaal omdat ze niet op de ideale afstand van elkaar staan. Voor het veranderen van de afstand zou een bestemmingsplanwijziging nodig zijn. Dat zou zoveel tijd kosten dat de subsidie voor het opwekken van natuurvriendelijke energie lager is, de rente voor een lening bij de bank hoger en de afzetprijs onzekerder. Dus zijn we blij met een dikke verdubbeling van de jaarlijkse opbrengst tot elf miljoen kilowatt”, legt Roelse uit.

De over de Bernhardweg (provinciale weg N666) rijdende automobilisten kunnen de komende tijd onder meer nog mensen aan het werk zien  die heiwerkzaamheden voor de nieuwe bijna honderd meter hoge turbines verrichten. De eerste maanden van volgend jaar is er weinig zichtbaar. ,,Maar dan wordt wel druk gewerkt aan de voorbereidingen voor onder meer de interne bekabeling en de aansluiting op het netwerk.”

Als het werk volgens schema verloopt, verrijzen de drie nieuwe windmolens volgend jaar april. Ze draaien eerst twee maanden proef om vervolgens vanaf 18 juni volle bak stroom te leveren. Een trotse Roelse: ,,Onder meer aan het University College Roosevelt, dat graag groene stroom van een lokale producent afneemt.”

Artikel van Rene Hoonhorst pzc.nl

Windmolen

BNG Bank en Nationaal Groenfonds financieren Zeeuws windpark Windkracht 6

BNG Bank en Nationaal Groenfonds financieren het windmolenpark Windkracht 6, gelegen te Nieuw- en Sint Joosland (gemeente Middelburg). De initiatiefnemers van Windkracht 6 zijn de twee lokale ondernemers Adri Roelse en Jan Crucq, die hun drie bestaande windmolens vervangen. De drie nieuwe turbines hebben een gezamenlijk vermogen van 6,9 MW.

Met het windpark (zie voorbeeld op bijgaande foto) kan het equivalent van meer dan 3000 huishoudens in de regio worden voorzien van duurzame energie. Ook vormt Windkracht 6 een stabiele financiële basis onder het agrarische bedrijf van Jan Crucq. De totale investering in het windpark bedraagt bijna 7 miljoen euro. Het project wordt gefinancierd met circa 6,2 miljoen euro vreemd vermogen van BNG Bank en circa 690.000 euro achtergesteld vermogen van Nationaal Groenfonds.

Adri Roelse, initiatiefnemer en duurzaam ondernemer: “De klik met BNG Bank en Nationaal Groenfonds was direct aanwezig. De manier van werken, de deskundigheid en de gunstige voorwaarden stemmen ons zeer tevreden.”

Emile Peters, investment manager bij Nationaal Groenfonds: “Windkracht 6 kwam nog 10% aan risicodragend vermogen tekort. Het Groenfonds heeft door het verstrekken van een achtergestelde lening het financieringspakket compleet gemaakt. Wij ondersteunen dit initiatief graag vanwege het lokale karakter en omdat het bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie.”

Pauline van Abswoude-Jansen, senior accountmanager bij BNG Bank: “BNG Bank is een belangrijke financier van het Energieakkoord. Dit een mooie aanvulling op de portefeuille duurzame projecten. Het was een intensief traject met een mooi resultaat. Windenergie is één van de belangrijke pijlers onder de hernieuwbare energiemix en we hopen dat er nog meer van deze projecten zullen volgen.”

In augustus 2017 is financial close bereikt voor Windkracht 6. Naar verwachting zullen de windmolens in de tweede helft van 2018 operationeel zijn. De 3 nieuwe Enercon Turbines zijn van het bewezen type E-70 E4 met een ashoogte van 64 meter, een rotordiameter van 71 meter en een gezamenlijk vermogen van 6,9 MW. Het windpark heeft een beschikking ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor een SDE+ subsidie gedurende 15 jaar.

Oude windturbines afgebroken

Op 28 augustus 2017 zijn de oude windturbines neergehaald. Dit is gebeurt om plaats te maken voor de nieuwe set windmolens die op die plekke gebouwd gaan worden. Het plan is om deze nieuwe windmolens in 2018 op volle toeren te laten draaien om klanten van Windkracht 6 te voorzien van groene lokale energie.